Suomussalmen kalatalousalue

Suomussalmen kalatalousalue (Y-tunnus 1449402-1) on lakisääteinen toimija, jonka tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta, sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.

Kalatalousalueella on myös valtuutettuja kalastuksen valvojia, joilla on oikeus valvoa kalastusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista koko kalatalousalueen alueella riippumatta siitä, onko 121 §:ssä tarkoitettua päätöstä tehtävien siirrosta kalatalousalueelle tehty.

Kalatalousalue käsittää vesialueet Oulujoen vesistön Hyrynsalmen reitin latva-alueista Aittokosken padosta ylöspäin Suomussalmen kunnassa ja Kuusamon kaupungin eteläosissa.

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.

Kalatalousalue hallinnoi myös esim. Kianta-, Vuokki- ja Piispajärven viehe- ja verkkoyhteislupia, lue lisää kalastusluvat-välilehdeltä.

Yleiskokousten pöytäkirjat

Muut julkiset asiakirjat